ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE „SOUTĚŽ PO NAŠEM“


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „SOUTĚŽ PO NAŠEM” (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím (dále jen „pravidla soutěže“). Tato pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků vydaných organizátorem soutěže. Změny pravidel jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na webové stránce soutěže.

Výňatky z těchto pravidel soutěže či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.


1. ZADAVATEL SOUTĚŽE, ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ PROVOZOVATEL

1.1 Zadavatelem soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Praha 5, Nádražní 43/84, IČO: 24240711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337 (dále jen „zadavatel soutěže“ nebo „pořadatel“).

1.2 Organizátorem soutěže je společnost ppm factum a.s., se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, IČO: 27883299, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 11749 (dále jen „organizátor“).

1.3 Technické zabezpečení soutěže zajišťuje společnost Global Services Slovakia s.r.o., se sídlem Obchodná 39, 811 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 837 179, (dále také jako „technický provozovatel“ a „provozovatel technického zajištění“).

2. DOBA TRVÁNÍ A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, SOUTĚŽNÍ PRODUKTY A INFOLINKA

2.1 Soutěž probíhá od 00:00:01 19. 9. 2022 do 23:59:59 30. 10. 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“). Doba trvání soutěže je rozdělena do jednotlivých soutěžních týdnů následovně:

Soutěžní týden Od Do
1 19.09.2022 00:00:01 25.09.2022 23:59:59
2 26.09.2022 00:00:00 02.10.2022 23:59:59
3 03.10.2022 00:00:00 09.10.2022 23:59:59
4 10.10.2022 00:00:00 16.10.2022 23:59:59
5 17.10.2022 00:00:00 23.10.2022 23:59:59
6 24.10.2022 00:00:00 30.10.2022 23:59:59

(dále jen „soutěžní týdny“).

2.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v případě závažných důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, či posunout její zahájení, nebo soutěž zrušit.

2.3 Soutěž probíhá v běžné obchodní síti, mimo hostinská zařízení, na území České republiky, kde se prodávají níže specifikované soutěžní produkty.

2.4 Soutěžními produkty se rozumí pivo pořadatele prodávané pod značkou Staropramen. Jde o produkty ve speciálním balení obsahující unikátní soutěžní kódy umístěné pod víčky u skleněných obalů a na spodní straně víček u plechových obalů. Konkrétně jde o produkty:

* Staropramen Legendární Smíchov 0,5 l lahev
* Staropramen Výjimečná Jedenáctka 0,5 l lahev 
* Staropramen 12 0,5 l lahev 
* Staropramen Nealko 0,5 l lahev 
* Staropramen Legendární Smíchov  0,5 l plechovka
* Staropramen Výjimečná Jedenáctka 0,5 l plechovka 
* Staropramen 12 0,5 l plechovka 
* Staropramen Nealko 0,5 l plechovka

(dále jen „soutěžní produkty“).

2.5 Informace o soutěži je možné získat v době od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle 734 174 356 nebo emailové adrese soutez@staropramen.cz. Mimo tuto dobu je na infolince zapnutý záznamník, který bude účastníky informovat o provozní době infolinky. Cena hovoru odpovídá ceně běžného hovoru dle tarifu soutěžícího.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A MECHANIKA SOUTĚŽE

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby – spotřebitelé starší 18 let s doručovací adresou pro účely doručení výhry na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli, technickému správci či spolupracujícím subjektům, spolupracující fyzické osoby a také osoby uvedeným osobám blízké ve smyslu občanského zákoníku. Ze soutěže jsou vyloučeny fyzické osoby, které uskutečňují nákupy soutěžních výrobků v rámci své podnikatelské činnosti; soutěž je určena výhradně spotřebitelům.

3.2 Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojí tím způsobem, že se v době trvání soutěže zaregistruje do soutěže vyplněním registračního formuláře umístěného na internetové stránce soutěže www.staropramen.cz/soutez (dále jen „soutěžní stránka“). Při registraci uvede svoje jméno, e-mail, mobilní telefon a zvolí přístupové heslo. Pro úspěšné dokončení registrace je nutné potvrzení věku, potvrzení seznámení se s dokumentem ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE „SOUTĚŽ PO NAŠEM“ a poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů (v rozsahu uvedeném v bodě 7 pravidel soutěže). Na základě řádně, pravdivě a úplně vyplněného registračního formuláře a ověření emailové adresy je zájemci o soutěž vytvořen soutěžní účet na stránkách soutěže www.staropramen.cz/soutez (dále také jen „účet“), se kterým se může účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).

3.3 Mechanika:

 • Soutěžící zakoupí v době trvání soutěže v běžné obchodní síti, mimo hostinská zařízení, alespoň 1 ks soutěžních produktů specifikovaných v bodě 2.4. pravidel soutěže, které obsahují unikátní soutěžní kód (dále jen „soutěžní kód“).
 • Soutěžící vloží soutěžní kód ze soutěžních výrobků prostřednictvím svého účtu na soutěžní stránce.
 • Každý soutěžní kód může být použit pouze jednou za celou dobu trvání soutěže.
 • Soutěžící je oprávněn v rámci jednoho soutěžního týdne předat organizátorovi maximálně 84 platných soutěžních kódů. Organizátor vyzývá k zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů.
 • Každý soutěžní kód je oceněn 1 bodem.
 • Za každý 1 vložený soutěžní kód je soutěžící zařazen do slosování o vedlejší výhry.
 • Za každých 12 vložených soutěžních kódů je soutěžící zařazen do slosování o hlavní výhry.

3.3 Každý soutěžící je oprávněn založit si pouze jeden účet.

3.4 Víčka soutěžních produktů a účtenky, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, je soutěžící povinen uschovat pro účely pozdějšího doložení nákupu daného soutěžního produktu. Pořadatel a/nebo organizátor má právo v případě podezření na nekalé jednání soutěžícího požadovat po soutěžícím doložení víček se soutěžními kódy nebo účtenky, kdy bez doložení ztrácí soutěžící bez náhrady nárok na účast v soutěži a nárok na výhru s tím, že v takovém případě propadají případné výhry pořadateli, který rozhodne o jejich případném dalším využití.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI A ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

4.1 Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže pro získání stanovených výher.

4.2 Výhry jsou rozdělené následovně:

4.2.1. Hlavní výhry:

A) 12x lednice SMEGG, ve specifikaci Smeg volně stojící chladnička s mrazákem dole retro model, EFRSMFAB32 v prodejní hodnotě 58 498 Kč včetně DPH

B) 12x Smart TV 55'' LG OLED TV, webOS Smart TV, OLED55A23LA ve specifikaci 4K rozlišení (ULTRA HD), Procesor α7 Gen5, webOS SMART TV + HbbTV v prodejní hodnotě 40 989 Kč včetně DPH.

4.2.2 Vedlejší výhry:

A) 12x podepsaný reprezentační dres - replika reprezentačního fotbalového dresu, velikost XL s podpisy hráčů české fotbalové reprezentace.

B) 240x fotbalová sada – 1x fotbalový míč značky Puma, 1x šála české fotbalové reprezentace, 1x mikina české fotbalové reprezentace značky Puma

C) 720x zásoba piva – sada 24ks piv 0,5 plech Staropramen 12 v obchodním balení tray, které nejsou určeny k jednorázové konzumaci, naopak sdílená nebo postupná konzumace je doporučena. Vychutnávejte zodpovědně (Pořadatel Soutěže nedoporučuje více než max. 2 piva na zletilou osobu a den a také s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu konzumujícího).

5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER

5.1 Výhry budou přidělovány po skončení každého soutěžního týdne, a to prostřednictvím automatického náhodného výběru (dále jen „slosování“), nejpozději do 48 hodin po jeho skončení, a to ze všech platných soutěžních kódů v daném soutěžním týdnu. Konečné posouzení nároku na výhru je plně v kompetenci zadavatele soutěže.

5.2 Každý soutěžící má právo v rámci trvání soutěže získat pouze jednu hlavní výhru a pouze jednu z každé ze tří variant vedlejších výher uvedených v čl. 4.2.2, přičemž v rámci jednoho soutěžního týdne může soutěžící získat nejvýše jednu z vedlejších výher.

5.3 Způsob Slosování.

 • Právě každý jeden platný soutěžní kód vložený soutěžícím v daném soutěžním týdnu tvoří jeden soutěžní bod pro účast ve slosování o vedlejší výhru.
 • Právě každých dvanáct platných soutěžních kódů vložených soutěžícím během trvání soutěže tvoří jeden soutěžní bod pro účast ve slosování o hlavní výhru. Čím více soutěžních bodů pro účast ve slosování o hlavní výhru soutěžící vloží, tím vyšší má šanci na výhru hlavní a vedlejší ceny. Získané body do počtu dvanáct (pro účast ve slosování o hlavní výhru) jsou platné do doby, dokud nedojde k zařazení do slosování o hlavní výhru, nejpozději však do konce trvání soutěže. Tedy dokud soutěžící nezíská 12 bodů, jsou jeho body převáděny do následujícího soutěžního týdne, dokud nedosáhne 12 bodů a tím je zařazen do nejbližšího následujícího slosování o hlavní výhru.
 • Výčet a počet výher v jednotlivých soutěžních týdnech je následující:

Typ výhry SMEG lednice LG TV Dres Fotbalová sada Zásoba piva
Soutěžní týden Počet výher Počet výher Počet výher Počet výher Počet výher
1. 19. 09. - 25. 09. 2 bílá 2 2 40 120
2. 26. 09. - 02. 10. 2 bílá 2 2 40 120
3. 03. 10. – 09.10. 2 červená 2 2 40 120
4. 10. 10. - 16. 10. 2 červená 2 2 40 120
5. 17. 10. - 23. 10. 2 modrá 2 2 40 120
6. 24. 10. - 30. 10. 2 modrá 2 2 40 120

5.4 O své výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zadaného soutěžícím při registraci do soutěže nejpozději do 10 dnů od vyhodnocení příslušného soutěžního týdne e-mailem a sms na soutěžícím uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Podmínkou předání výhry je předání doručovacích údajů výherce současně s výslovným souhlasem se zpracováním těchto údajů pro účely předání výhry a za účelem případného ověření řádného nabytí soutěžních produktů technickým provozovatelem, a to prostřednictvím webových stránek soutěže a ověření věku soutěžícího.

5.5 V případě, že během 5 kalendářních dní od vyrozumění výherce nepředá svoje kontaktní předávací údaje a/nebo nedoloží potřebné podle odst. 5.4, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli, který rozhodne o jejím případném dalším využití.

5.6 Výherce je povinen na výzvu technického provozovatele soutěže prokázat řádné nabytí soutěžních produktů. Pokud výherce nesplní podmínky těchto pravidel, je takový výherce ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá bez náhrady pořadateli.

5.7 Pořadatel, organizátor nebo technický provozovatel jsou oprávněni před předáním výhry a kdykoliv v průběhu soutěže i po jejím skončení žádat od soutěžícího doložení pravdivosti údajů uvedených při registraci do soutěže, doložení víček se soutěžními kódy i účtenek, případně jiný způsob doložení, že soutěžící splnil podmínky stanovené těmito pravidly soutěže pro účast v soutěži a pro výhru. Pokud soutěžící na takovou výzvu nebude reagovat nebo požadované doklady nedoloží, výherci zaniká právo na výhru a výhra nebude předána, resp. soutěžící bude ze soutěže vyloučen, a případná výhra propadá bez náhrady pořadateli.

5.8 Výhry budou distribuovány výhercům nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, a to vždy s využitím kontaktních předávacích údajů předaných soutěžícím pro tento účel provozovateli.

5.9 Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000,- Kč včetně DPH, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena za výherce pořadatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu.

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla soutěže bezvýhradně dodržovat.

6.2 Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

6.3 Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.

6.4 Pořadatel si vyhrazuje právo v závažných důvodech pozměnit pravidla Soutěže nebo soutěž bez náhrady zrušit.

6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a obdobné hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být výhercům vydány v souladu s těmito pravidly soutěže.

6.6 Hlavní výhry je možné reklamovat přímo u výrobce elektroniky. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

6.7 Jakékoli vyobrazení výher na promočních materiálech je pouze ilustrativní.

6.8 Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

6.9 Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla soutěže, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst pořadatele, organizátora, technického organizátora nebo jiného soutěžícího, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v čl. 1.1. těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

6.10 Účastí v soutěži, resp. registrací do soutěže, vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže.

6.11 O soutěži informují webové stránky https://www.staropramen.cz/soutez.

6.12 Soutěžící pro případ, že se stane výhercem, v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí s bezplatným užitím svého křestního jména prvního písmena příjmení a názvu obce svého bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

6.13 Výherní listina bude k dispozici u pořadatele a na webových stránkách https://www.staropramen.cz/soutez.

6.14 Jediná podrobná platná pravidla soutěže ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele https://www.staropramen.cz/soutez.

6.15 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

6.16 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je pořadatel. Organizátor a technický správce má ve smyslu GDPR postavení zpracovatele osobních údajů.

 7.2 V rámci soutěže budou zpracovány osobní údaje vyplněné každým soutěžícím v rámci registračního formuláře k soutěži v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, údaje o regionu uvedené v IP adrese, a v případě výherců též případně jejich doručovací adresa za účelem předání výhry, případně další údaje poskytnuté či získané v souvislosti se soutěží (např. údaj o tom, že se jedná o osobu starší 18 let, telefonní číslo) (dále také jen jako „osobní údaje").

7.3 Soutěžící bude požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře, který je dobrovolný, a pokud je udělen, je titulem pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány pořadatelem jako správcem, organizátorem a technickým provozovatelem jako zpracovateli, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a vyhodnocení soutěže. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo na mobilní telefon, e-mail a doručovací adresa budou zpracovány pro účely vypořádání soutěže a zobrazení výherců na webových stránkách v rozsahu křestní jméno, první písmeno příjmení a názvu obce svého bydliště. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu od registrace do soutěže do skončení doby trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Po vypořádání soutěže, nebo v případě, že soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu nezbytně nutnou pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.


Každý soutěžící má jako subjekt osobních údajů zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah osobních údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, příp. doplnění neúplných osobních údajů, právo na výmaz/likvidaci osobních údajů v případě, že zanikne účel jejich zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů nebo blokování nesprávných osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

7.3 Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.4 Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora, pořadatele a technického provozovatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.5 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení písemné nebo e-mailové žádosti pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

7.6 Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat prostřednictvím kontaktu soutez@staropramen.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na provozovatele prostřednictvím kontaktu soutez@staropramen.cz nebo prostřednictvím kontaktu dataprotection@molsoncoors.com nebo v sídle pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Pořadatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se soutěžící chce obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, může navštívit https://staropramen.cz/pravidla-stranek. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými v tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto pravidel soutěže.

7.7 Výherce hlavní výhry může být pořadatelem požádán, aby dal pořadateli v rámci své registrace do soutěže a v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční a propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla, a to bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Takový souhlas se bude vztahovat i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící má právo tento souhlas s poskytováním a zveřejněním audiovizuálních záznamů neudělit, příp. jej bezplatně odvolat s využitím kontaktních údajů pořadatele. Neudělením souhlasu, příp. jeho odvoláním není dotčen nárok soutěžícího na výhru.


V Praze dne 30. 6. 2022

Asset 1

Bylo vám už 18 let?

Vstup na tyto stránky je povolen pouze osobám starším 18 let.